tisdag 21 oktober 2014

Bevare oss väl!

Stol med målad mahognyimitation


Förr var det vanligt att genom att imitations måla  möbler och interiörer att se exklusivare ut än de egentligen var. Att imitera olika träslag genom att måla kallas ådring. Det var inredningsmodet i de fina salongerna som styrde hur allmogens möbler skulle se ut. Om det i salongerna fanns möbler gjorda i mahogny så ådrings målades allmogens stolar och bord för att ge ett intryck av att de var gjorda i ett sådant material. Andra träslag som ansågs exklusiva speciellt under 1800-talet är valnöt och jakaranda. Sitsen är sliten så som sig ska

Ådringsmåleriet var inte alltid naturtroget och perfekt i sin utformning, en så kallad "byamålare" kanske inte ens hade sett jakaranda träet. Då fick han istället ta till sin fantasi och göra det så dekorativt han förmådde.

 

Skåpkrön med jakaranda ådring eventuellt utförd med "nävamålningsteknik"


 På allmogemöbler finns ibland ådring gjord med en teknik som skämtsamt kan kallas "nävamålning". Då har ådringen utförts med sidan av handen i våt färg.


Skåpdörrar med enkel  ådring. Ett eventuellt försök till ekådring.


Omkring 1900 blev det vanligt med ekådring. Då målades portar, dörrar, skåp och väggpaneler för att efterlikna ek. Det blev omåttligt populärt eftersom en enkel ekådring inte krävde lika mycket tid och måleriteknik som andra ädelträimitationer. (Nessle L,Tunander P : Skönt målat Västerås 1995)Fantasiådring eller enkel ekådring.


Allmoge måleriet är ofta livfullt och piggt i sitt uttryck. Det är högst personligt måleri som inte bör målas över även om det kanske inte alltid passar in i våra moderna hem. Hem som dessutom ofta är lite bleka i sina utryck. En målad allmogemöbel kan eventuellt "sticka ut" , men kanske den ska tillåtas göra det. De här möblerna är de vanliga människornas kulturskatt, så tycker i varje fall jag...en vanlig människa!

Inga kommentarer: